ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

ธนาคารหรือสถาบันการเงินนอกจากรับฝากเงินสดจากบุคคลทั่วไปหรือบริษัทมาเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่นำเงินสดมาฝากไว้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อดึงดูดให้บุคคลหรือบริษัทมาฝากเงินเป็นการระดมเงินสดเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อธนาคารให้แก่ผู้ต้องการใช้เงินสดแต่ยังไม่สามารถมีเงินก้อนได้จึงต้องมายื่นขอกู้เงินกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน(สินเชื่อธนาคาร)

สินเชื่อธนาคารหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อนั้นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแต่ละเหตุการณ์ โดยสินเชื่อธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น

- สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อการเคหะ เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการมีบ้านหรือคอนโดอยู่อาศัยเป็นของตนเอง

- สินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองด้านเงินสดนำไปใช้จ่ายเหตุที่จำเป็นหรือเหตุที่ต้องการได้ทันท่วงที

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อSME เพื่อนำเงินสดไปขยายในกิจการ ลงทุนเพิ่ม เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน หรือ เพิ่งเริ่มต้นกิจการแต่ขาดเงินทุน

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการรถยนต์ทั้งรถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสอง และเจ้าของรถยนต์เองต้องการเงินสดมารถมาเข้าไฟแนนซ์

- สินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้จ่ายและไม่ต้องการพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก ปลอดภัยในการใช้เงินสดแต่ต้องมีวินัยในการชำระเงินสดคืน

- สินเชื่อเครื่องจักร สินเชื่อแฟคตอรี่ เพื่อตอบสนองต่อการขยายกำลังการผลิตหรือนำเครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

     ใครๆก็ต้องการอยากได้บ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทุกคนเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่ทำอย่างไรได้ล่ะในการซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัยสักเป็นของตนเองได้นั้นจำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนค่อนข้างสูง บุคคลส่วนใหญ่นั้นไม่มีเงินสดมากขนาดนั้น จึงจำเป็นต้องใช้สินเชื่อธนาคารเข้ามาช่วยในการกู้ซื้อบ้านให้ได้เป็นของตนเอง

     ความหมายของสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คือ สินเชื่อที่ทางธนาคารปล่อยให้แก่บุคคลเพื่อประโยชน์ในการจัดหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการก่อสร้าง เพื่อการซื้อบ้าน เพื่อการซื้อคอนโด เพื่อการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านที่ของอาศัย


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
1 บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
2 ทะเบียนบ้าน
3 ทะเบียนสมรถ(ถ้ามี)
4 ใบรับรองเงินเดือน(ไม่ควรเกิน30วัน ณ จากวันที่ออกหนังสือรับรอง) หรือ สลิปเงินเดือน
5 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
6 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือคอนโด
7 ใบอนุญาติปลูกสร้างแบบก่อสร้างพิมพ์เขียว (กรณีปลูกบ้านหรือต่อเติม)
8 หนังสือรับรองยอดหนี้ ทะเบียนการผ่อนชำระ สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง(กรณีกู้เพื่อไถ่ถอน)

     เมื่อเอกสารในการขอยื่นสินเชื่อธนาคารเพื่อกู้บ้านเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดต่อทางธนาคารได้โดยตรงหรือถ้าซื้อที่โครงการ หมู่บ้าน คอนโด ทางเจ้าของส่วนใหญ่จะติดต่อสินเชื่อธนาคารให้โดยตรงสามารถยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าสถาบันการเงินที่สำนักงานขายได้โดยตรงได้เลย (ระบุเอกสารใช้ในการซื้อที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน ป้องกันเอกสารนำไปใช้ในกรณีอื่นๆ หรือ ถามเจ้าหน้าสถาบันการเงินโดยตรงเลยว่าใช้ในการทำธุระกรรมอะไรก็ย่อมได้)

     วิธีการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมักจะมีระยะเวลาในการชำระคืนอยู่ในช่วงเวลา 15 - 30 ปี ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน