ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

ธนาคารหรือสถาบันการเงินนอกจากรับฝากเงินสดจากบุคคลทั่วไปหรือบริษัทมาเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่นำเงินสดมาฝากไว้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อดึงดูดให้บุคคลหรือบริษัทมาฝากเงินเป็นการระดมเงินสดเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อธนาคารให้แก่ผู้ต้องการใช้เงินสดแต่ยังไม่สามารถมีเงินก้อนได้จึงต้องมายื่นขอกู้เงินกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน(สินเชื่อธนาคาร)

สินเชื่อธนาคารหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อนั้นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแต่ละเหตุการณ์ โดยสินเชื่อธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น

- สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อการเคหะ เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการมีบ้านหรือคอนโดอยู่อาศัยเป็นของตนเอง

- สินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองด้านเงินสดนำไปใช้จ่ายเหตุที่จำเป็นหรือเหตุที่ต้องการได้ทันท่วงที

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อSME เพื่อนำเงินสดไปขยายในกิจการ ลงทุนเพิ่ม เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน หรือ เพิ่งเริ่มต้นกิจการแต่ขาดเงินทุน

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการรถยนต์ทั้งรถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสอง และเจ้าของรถยนต์เองต้องการเงินสดมารถมาเข้าไฟแนนซ์

- สินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้จ่ายและไม่ต้องการพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก ปลอดภัยในการใช้เงินสดแต่ต้องมีวินัยในการชำระเงินสดคืน

- สินเชื่อเครื่องจักร สินเชื่อแฟคตอรี่ เพื่อตอบสนองต่อการขยายกำลังการผลิตหรือนำเครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล

     สินเชื่อบุคคลเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยทางธนาคารจะโอนเงินสดเข้าบัญชีและสามารถเบิกเงินสดนำไปใช้ได้ทันท่วงที โดยผู้ขอสินเชื่อบุคคลจะทำการแบ่งจ่ายชำระคืนเป็นงวดๆ งวดละเท่ากันคืนแก่ทางธนาคารบวกรวมพร้อมดอกเบี้ยในแต่ละงวด โดยเงื่อนไขระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อบุคคลนั้นสามารถเลือกผ่อนชำระคืนได้ตั้ง 12 เดือนถึง60เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละแห่งของสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดให้ผู้เลือกใช้สินเชื่อบุคคลเป็นผู้เลือกระยะเวลาสินเชื่อบุคคล      สินเชื่อบุคคลจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือนถ้าต้องการอยากทราบว่าสินเชื่อธนาคารผลิตภัณฑ์ใดนั้น ที่เราจะจ่ายดอกเบี้ยน้อยที่สุด ก่อนจะเลือกใช้สินเชื่อธนาคารควรคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระออกมาว่าเรากู้เงินจำนวนเท่านี้ ตามระยะเวลาที่เรากำหนดจะจ่ายคืน เมื่อเราจ่ายครบ เราจะต้องเสียเงินค่าดอกเบี้ยเท่าใด เช่น เราจะกู้เงิน 30,000 บาท โดยจะชำระคืนในระยะเวลา 12 เดือน ผู้ให้กู้แต่ละรายจะคำนวณออกมาให้เราเห็นได้ว่าเมื่อเราจ่ายครบจำนวนเดือน เราต้องเสียดอกเบี้ยเท่าใด โดยถ้าสถาบันการเงินใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน จะมีสูตรในการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องเสียดังนี้

(จำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือน X จำนวนเดือนที่จะผ่อนชำระ) - เงินต้น = ดอกเบี้ยที่ต้องเสีย

     เมื่อคำนวณดูแล้วก็นำดอกเบี้ยที่ต้องเสียมาเปรียบเทียบกัน เราก็จะรู้ว่าสินเชื่อธนาคารตัวใดชำระดอกเบี้ยถูกสุด ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อธนาคารส่วนที่ลืมไม่ได้คือนำค่าธรรมเนียมต่างๆ มาบวกรวมด้วยแม้ดอกเบี้ยถูกกว่าแต่โดนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดอาจแพงกว่าก็ได้

     กู้เมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆ เลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่เราสามารถจ่ายได้อย่างสบายๆเน้นระยะเวลาสั้นไว้ก่อนดอกเบี้ยไม่แพงเกินหรือกำลังในแต่ละเดือนที่จะผ่อนไหว โปรดอย่าสร้างหนี้ให้เป็นดินพอกหางหมู กู้เงินทางนั้นมาเคลียร์หนี้ทางนี้ เป็นเช่นนี้แล้วจะติดกับดักอยู่ในวังวนของหนี้สินไปตลอด