ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

ธนาคารหรือสถาบันการเงินนอกจากรับฝากเงินสดจากบุคคลทั่วไปหรือบริษัทมาเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่นำเงินสดมาฝากไว้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อดึงดูดให้บุคคลหรือบริษัทมาฝากเงินเป็นการระดมเงินสดเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อธนาคารให้แก่ผู้ต้องการใช้เงินสดแต่ยังไม่สามารถมีเงินก้อนได้จึงต้องมายื่นขอกู้เงินกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน(สินเชื่อธนาคาร)

สินเชื่อธนาคารหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อนั้นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแต่ละเหตุการณ์ โดยสินเชื่อธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น

- สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อการเคหะ เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการมีบ้านหรือคอนโดอยู่อาศัยเป็นของตนเอง

- สินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองด้านเงินสดนำไปใช้จ่ายเหตุที่จำเป็นหรือเหตุที่ต้องการได้ทันท่วงที

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อSME เพื่อนำเงินสดไปขยายในกิจการ ลงทุนเพิ่ม เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน หรือ เพิ่งเริ่มต้นกิจการแต่ขาดเงินทุน

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการรถยนต์ทั้งรถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสอง และเจ้าของรถยนต์เองต้องการเงินสดมารถมาเข้าไฟแนนซ์

- สินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้จ่ายและไม่ต้องการพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก ปลอดภัยในการใช้เงินสดแต่ต้องมีวินัยในการชำระเงินสดคืน

- สินเชื่อเครื่องจักร สินเชื่อแฟคตอรี่ เพื่อตอบสนองต่อการขยายกำลังการผลิตหรือนำเครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สินเชื่อรถยนต์ จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถ คืออะไร

     สินเชื่อรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันากรเงินอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ให้แก่ผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์นำไปใช้ในการช่วยซื้อรถยนต์จากโชว์รูมรถใหม่ป้ายแดงหรือรถใช้แล้วจากเต็นท์รถยนต์มือสอง บางท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์โดยทำการซื้อรถยนต์มาเป็นเงินสดหรือซื้อมาแบบผ่อนรถยนต์โดยทำการผ่อนหมดแล้วกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของตนเองแต่ต้องการเงินสดนำมาใช้หมุนเวียน นำมาใช้เหตุจำเป็นฉุกเฉินสามารถนำรถยนต์มาขอสินเชื่อรถยนต์กับสถาบันการเงินได้โดยมีสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยที่รถยนต์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

     คำว่าจัดไฟแนนซ์รถ กับคำว่าสินเชื่อรถยนต์นั้นคือสิ่งเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้วทางเต็นท์รถมือ
สองเรียกจนติดปากว่าจัดไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อซื้อรถจนเป็นที่นิยมเรียกกันเรื่อยมา จัดไฟแนนซ์รถจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งกันและกัน


     คำว่ารีไฟแนนซ์รถ กับคำว่าสินเชื่อรถยนต์มีความหมายเดียวกัน โดยรถยนต์ที่ไม่มีภาระผ่อนหรือรถยนต์ที่ยังผ่อนอยู่กับทางสถาบันการเงิน จะเป็นแบบไหนที่มีความต้องการจะมาขอสินเชื่อรถยนต์จะเป็นที่ไม่ทำให้เกิดความสับสนจึงเรียกกันว่า รีไฟแนนซ์รถ นำรถยนต์มาเข้าไฟแนนซ์ใหม่ รถแลกเงินรถยังมีขับ รีไฟแนนซ์รถจะเป็นการนำรถเข้าไฟแนนซ์โดยจะเป็นชื่อเดิม ชื่อเดิมในที่นี้คือผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นผู้ขอยื่นสินเชื่อรถยนต์

     จัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือ รีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดกล่าวคือสินเชื่อรถยนต์เหมือนกัน โดยเป็นการขายรถยนต์ให้แก่ทางสถาบันการเงิน กระทำการโอนรถยนต์เปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์รถให้แก่สถาบันการเงินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถและผู้ยื่นสินเชื่อรถยนต์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ โดยมีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นข้อพันธะผูกพันธ์ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ เมื่อรถยนต์ผ่อนชำระครบตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เรียบร้อย ทางสถาบันการเงินจะทำการโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนให้ผู้ครอบครองรถยนต์(ผู้ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์)เปลี่ยนกลับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์แทนที่

คำเรียกของสถาบันการเงินที่เรียกสินเชื่อรถว่า
  • สินเชื่อรถใหม่ คือ ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง
  • สินเชื่อรถเก่า คือ ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง หรือผู้นำรถมาเข้าไฟแนนซ์ใหม่ รถแลกเงินรถยังมีขับ

ธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์
  1. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย
  2. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์
  3. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต
  4. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  5. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย
  6. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน
  7. สินเชื่อรถยนต์ธนาคารทิสโก้